• ភាសាខ្មែរ
  • ភាសាអង់គ្លេស
    echo '
  • ទាំងអស់
  • ឡូហ្គូ

ឡូហ្គូ

តើអ្នករចនាក្រាហ្វ៊ិចគួរយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះ មុននឹងចាប់ផ្តើមរចនាឡូហ្គូ?

វិស័យរចនាក្រាហ្វ៊ិច ជាវិស័យមួយកំពុងរីកចំរើនមិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពជា ក៏ដូចជាប្រទេសដ៏ទៃទៀត ស្របគ្នានេះដែរវិស័យរចនាដែលគេតែងតែនិយម ហៅថា ការរចនា ក្រាហ្វិច (Graphic Design) បានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ បើយើងក្រឡេក មកមើលបច ...