• ភាសាខ្មែរ
  • ភាសាអង់គ្លេស
    echo '
  • ទាំងអស់
  • ឡូហ្គូ

ឡូហ្គូ

តើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរចនានិមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានភាពស្តង់ដា តើអ្នកគួរយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះ?

 

ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ស្របគ្នានេះដែរវិស័យរចនាដែលគេតែងតែនិយមហៅថា ការរចនា ក្រាហ្វិច(Graphic Design) បានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ បើយើងក្រឡេកមកមើលបច្ចុន្បន្ននេះវិញ ការរចនានិមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ ...